Xoài cắt đôi
Mã số
FF-01
Nhóm sản phẩm
Trái cây đông lạnh

Bao gói

+ 500 grs/ bag x 20/ thùng

+ Hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Sản phẩm khác