chất lượng - an toàn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh, chế biến các mặt hàng thuỷ hải sản và nông sản

Phát Triển Kinh Tế

Mặt hàng chính

Kinh doanh

Chế biến thuỷ hải sản

Chế biến nông sản

Kinh doanh

Chế biến thuỷ hải sản

Chế biến nông sản

Kinh doanh

Chế biến thuỷ hải sản

Chế biến nông sản

Kinh doanh

Chế biến thuỷ hải sản

Chế biến nông sản

Hoạt động công ty

Tổng diện tích 02 nhà máy

Nhà máy COFIDEC
có diện tích 25.000m2, trong đó diện tích sản xuất 10.000m2.Công suất thiết kế : 8.000 – 10.000 tấn/năm, bao gồm 50% thủy sản và 50% nông sản và trái cây.

+
25.000
m2

Diện tích nhà máy

+
10.000
tấn

CÔNG SUẤT THIẾT KẾ

chất lượng - an toàn

Chứng chỉ CHỨNG NHẬN

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu