LIÊN HỆ cofidec

Cofidec sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi và lắng nghe ý kiến của các bạn!

  Họ và tên

  Số điện thoại

  Email

  Tiêu đề

  Nội dung tin nhắn

  chứng nhận chất lượng

  Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu