Sản phẩm

Tôm PTO Tempura

Tôm PTO Tempura

THỦY SẢN - TÔM TẨM BỘT

Xíu Mại Tôm

Xíu Mại Tôm

THỦY SẢN - CHẢ GIÒ

Há Cảo Tam Sắc Nhân Tôm

Há Cảo Tam Sắc Nhân Tôm

THỦY SẢN - CHẢ GIÒ

Há Cảo Tôm

Há Cảo Tôm

THỦY SẢN - CHẢ GIÒ

Chả Giò Tôm Cao Cấp Sakura

Chả Giò Tôm Cao Cấp Sakura

THỦY SẢN - CHẢ GIÒ

Chả Giò Chay Cao Cấp Sakura

Chả Giò Chay Cao Cấp Sakura

THỦY SẢN - CHẢ GIÒ

Cá Viên Sakura

Cá Viên Sakura

THỦY SẢN - CHẢ GIÒ

Chả Giò Hải Sản Cuốn Bánh Tráng

Chả Giò Hải Sản Cuốn Bánh Tráng

THỦY SẢN - CHẢ GIÒ

Chả Giò Con Tôm Cuốn Bánh Tráng Rế

Chả Giò Hải Sản Tôm Cuốn Bánh Rế

THỦY SẢN - CHẢ GIÒ

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu