Sản phẩm

Tôm Cuốn Khoai Tây

Tôm Cuốn Khoai Tây

THỦY SẢN - TÔM TẨM BỘT

Thơm Cắt Miếng Xiên Que Và Cắt Fancut

Thơm Cắt Miếng Xiên Que Và Cắt Fancut

TRÁI CÂY

Chuối Cắt Lát Và Cắt Fancut

Chuối Cắt Lát Và Cắt Fancut

TRÁI CÂY

Dưa Hấu Cắt Tròn và Hạt Lựu

Dưa Hấu Cắt Tròn Và Hạt Lựu

TRÁI CÂY

Thanh Long Cắt Hạt Lựu

Thanh Long Cắt Hạt Lựu

TRÁI CÂY

Thanh Long Cắt Random

Thanh Long Cắt Random

TRÁI CÂY

Dưa Lưới Cắt Hạt Lựu

Dưa Lưới Cắt Hạt Lựu

TRÁI CÂY

Xoài Chín Cắt Random

Xoài Chín Cắt Random

TRÁI CÂY

Xoài Chín Cắt Hạt Lựu

Xoài Chín Cắt Hạt Lựu

TRÁI CÂY

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu