Sản phẩm

Xoài Chín Cắt Halfcut

Xoài Chín Cắt Halfcut

TRÁI CÂY

Khoai Lang Tempura

Khoai Lang Tempura

PHỐI TRỘN - ẨM THỰC NHẬT BẢN

Khổ Qua Tempura

Khổ Qua Tempura

PHỐI TRỘN - ẨM THỰC NHẬT BẢN

Đậu Đũa Tempura

Đậu Đũa Tempura

PHỐI TRỘN - ẨM THỰC NHẬT BẢN

Kakiage Rau Củ Tôm

Kakiage Rau Củ Tôm

PHỐI TRỘN - ẨM THỰC NHẬT BẢN

Đậu Bắp Nhồi Tôm Tẩm Bột Tempura

Đậu Bắp Nhồi Tôm Tẩm Bột Tempura

PHỐI TRỘN - ĐẬU BẮP

Đậu Bắp Tempura

Đậu Bắp Tempura

PHỐI TRỘN - ĐẬU BẮP

Đậu Bắp Nhồi Nhân Tôm

Đậu Bắp Nhồi Nhân Tôm

PHỐI TRỘN - ĐẬU BẮP

Cà Tím Nhật Cắt Fancut Tempura

Cà Tím Nhật Cắt Fancut Tempura

PHỐI TRỘN - CÀ TÍM

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu