Sản phẩm

Cà Tím Nhật Halfcut Nhồi Nhân Tôm

Cà Tím Nhật Cắt Halfcut Nhồi Nhân Tôm

PHỐI TRỘN - CÀ TÍM

Cà Tím Nhật Nhồi Nhân Tôm

Cà Tím Nhật Nhồi Nhân Tôm

PHỐI TRỘN - CÀ TÍM

Bí Ngồi Xanh Cắt Hạt Lựu

Bí Ngồi Xanh Cắt Hạt Lựu

NÔNG SẢN - BÍ NGỒI XANH

Bí Ngồi Xanh Cắt Fancut

Bí Ngồi Xanh Cắt Fancut

NÔNG SẢN - BÍ NGỒI XANH

Đậu Bắp Cắt Slice

Đậu Bắp Cắt Slice

NÔNG SẢN - ĐẬU BẮP

Đậu Bắp Nguyên Trái

Đậu Bắp Nguyên Trái

NÔNG SẢN - ĐẬU BẮP

Đậu Bắp Cắt Halfcut

Đậu Bắp Cắt Halfcut

NÔNG SẢN - ĐẬU BẮP

Cà Tím Nhật SEN Nguyên Trái Nướng

Cà Tím Nhật SEN Nguyên Trái Nướng

NÔNG SẢN - CÀ TÍM

Cà Tím CE1 Nguyên Trái Nướng

Cà Tím CE1 Nguyên Trái Nướng

NÔNG SẢN - CÀ TÍM

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu