TIN TỨC LIÊN QUAN

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Thông báo: Về việc thanh lý tài sản tại Công ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải (COFIDEC)

15-02-2024
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

COFIDEC quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2024

30-01-2024
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

LỄ HỘI TẾT VIỆT 2024

25-01-2024

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu