TIN TỨC LIÊN QUAN

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

PLO: TP.HCM tôn vinh 90 doanh nghiệp xanh

14-09-2023
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Tuyên truyền kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và tham gia giao thông an toàn đối với người lao động tại Công ty COFIDEC

31-08-2023
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU TẠI COFIDEC

23-08-2023

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu