PRODUCT

demo

Thủy sản

Mực tẩm bột chiên giòn

Thủy sản

Kakiage

Thủy sản

Ebi Katsu – tròn

Thủy sản

Chả giò rế con tôm

Thủy sản

Chả giò rế con tôm

Thủy sản

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu