PRODUCT

Tôm nguyên con tẩm bột

Thủy sản

Tempura set

Thủy sản

Mực tẩm bột chiên giòn

Thủy sản

Kakiage

Thủy sản

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu