Cofidec duy trì sản xuất ‘3 tại chỗ’: Để ổn định chuỗi cung ứng, đảm bảo đầu ra cho nông dân

Thời gian tới đây vẫn còn thật nhiều nỗi lo chung với thành phố, nhưng COFIDEC và cả đối tác của COFIDEC luôn cảnh giác cao và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “3 tại chỗ” để ổn định chuỗi cung ứng, đảm bảo đầu ra cho nông dân… Khách hàng và nhà cung cấp, … Read more

COFIDEC xâm nhập thị trường nội địa với nhiều sản phẩm đặc trưng

Công ty Phát triển Kinh tế Duyên hải – COFIDEC (công ty thành viên của SATRA) trong những năm qua đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc thâm nhập thị trường thực phẩm chế biến nội địa, liên tiếp đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm mới. Tận dụng thế mạnh trong lĩnh … Read more

COFIDEC Tìm Vùng Nguyên Liệu Lớn Cho Sản Xuất Lớn

Quý III-2016, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) tiếp nhận nhà máy mới có mức đâu tư khoảng 400 tỉ đổng từ nguổn vốn của công ty mẹ SATRA. Theo tính toán của ban lãnh đạo, nhà máy mới sẽ đạt công suất thiết kế tương đương 8.000 tấn/năm vào năm 2019. … Read more

chứng nhận chất lượng

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và hơn 15 năm hoạt động trong lỉnh vực chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu